پل شهیدان غلامی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پل شهیدان غلامی

0 از 0 نظر

  • شیراز،شاه قلی بیگی،بلوار باهنر جنوبی