جایگاه CNG پاسارگاد

جایگاه سوخت

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

جایگاه CNG پاسارگاد

جایگاه سوخت

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبهکل روز باز است
  7. جمعهکل روز باز است
 • امیریه،فاز یک اندیشه،بلوار ولایت،خ. درختی

مکان‌های مرتبط