پینتبال قلعه

مجتمع/مرکز ورزشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

پینتبال قلعه

مجتمع/مرکز ورزشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. جمعه۸ صبح – ۱۰ شب
  2. شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  3. یکشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  4. دوشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۱۰ شب
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۰ شب
 • تهران،زیبادشت،خ. دهکده المپیک،بلوار زیبادشت