کاخ ثابت پاسال

قلعه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کاخ ثابت پاسال

قلعه

4 از 1 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸:۳۰ صبح – ۵ عصر
  3. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۵ عصر
  4. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۵ عصر
  5. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۵ عصر
  6. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۵ عصر
  7. پنج‌شنبهکل روز بسته است
 • تهران،امانیه،خ. جردن،خ. روانپور