کارخانه آلومینیوم جاجرم

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کارخانه آلومینیوم جاجرم

5 از 1 نظر

  • شهرستان جاجرم،جاده جاجرم،جاده جاجرم