کارخانه برنج کوبی زارع

ساختمان

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کارخانه برنج کوبی زارع

ساختمان

0 از 0 نظر

  • شهرستان رشت،خ. امام خمینی،خ. شریعتی،خ. شهید باقری