کارخانه بستنی میهن

فروشگاه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کارخانه بستنی میهن

فروشگاه

2 از 1 نظر

 • بسته است

  1. شنبه۸ صبح – ۷ شب
  2. یکشنبه۸ صبح – ۷ شب
  3. دوشنبه۸ صبح – ۷ شب
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۷ شب
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
  7. جمعهکل روز بسته است
 • اسلام‌شهر،سالور،کنارگذر بسیج