کارخانه سنگبری حشمتی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کارخانه سنگبری حشمتی

0 از 0 نظر

  • سطر،خ. صیاد شیرازی