کارخانه سنگ شکارچی

این مکان توسط کاربران بلد ثبت شده‌ است

کارخانه

  • شهرستان ورامین،فاطمیه،کمربندی خیرآباد قرچک،جاده خورین

  • ویرایش اطلاعات

    ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

  • درخواست حذف مکان

    تکراری است، بسته شده است، وجود ندارد و...