کارخانه گچ

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کارخانه گچ

0 از 0 نظر

  • شهرستان سمنان،جاده ده نمک