کارواش اتوماتیک پیشران پل کابلی

کارواش

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کارواش اتوماتیک پیشران پل کابلی

کارواش

5 از 1 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. جمعه۸ صبح – ۸ شب
  5. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  6. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
 • تبریز،امام علی،بلوار گلکار،بلوار توانیر

مکان‌های مرتبط