کاروانسرای تاریخی شیخ علی خان جهاد آباد

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کاروانسرای تاریخی شیخ علی خان جهاد آباد

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • شهرستان شاهین شهر میمه،خ. هفت