کارگاه کارتن سازی طاها

تولیدی

 • کارتن سازی
 • ساعت کاری

  1. شنبهکل روز باز است
  2. یکشنبهکل روز باز است
  3. دوشنبهکل روز باز است
  4. سه‌شنبهکل روز باز است
  5. چهارشنبهکل روز باز است
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  7. جمعه۸ صبح – ۱۱:۳۰ شب
 • شهرستان تیران کرون،جاده چادگان،جاده قهریزجان

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

 • درخواست حذف مکان

  تکراری است، بسته شده است، وجود ندارد و...

  مکان‌های مشابه نزدیک کارگاه کارتن سازی طاها