کافه بستنی پیاده رو

کافه

بسته است.

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کافه بستنی پیاده رو

کافه

0 از 0 نظر

 • بسته است.

  1. سه‌شنبهکل روز بسته است
  2. چهارشنبهکل روز بسته است
  3. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبهکل روز بسته است
  6. یکشنبهکل روز بسته است
  7. دوشنبهکل روز بسته است
 • ارومیه،امام رضا،بلوار آزادگان،بلوار درستکار

مکان‌های مرتبط