کافه من

کافه

بسته است

کافه من

کافه

مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. سه‌شنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۴۵ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۴۵ شب
  2. چهارشنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۴۵ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۴۵ شب
  3. پنج‌شنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۴۵ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۴۵ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۴۵ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۴۵ شب
  6. یکشنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۴۵ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۴۵ شب
  7. دوشنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۴۵ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۴۵ شب
 • رشت،حافظ،بلوار حافظ،خ. کیهان،خ. بلوغی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...

مکان‌های مرتبط