کانون زبان ایران شعبه مرکزی یزد

مؤسسه آموزشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کانون زبان ایران شعبه مرکزی یزد

مؤسسه آموزشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  2. دوشنبه۲:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  3. سه‌شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  4. چهارشنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  5. پنج‌شنبه۲:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۸ صبح – ۱۲ ظهر ۲:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
 • یزد،اکبر آباد