کانون زبان ایران

کانون زبان ایران

مدرسه

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کانون زبان ایران

مدرسه

0 از 0 نظر
مشاهدهٔ این مکان روی نقشه
 • بسته است

  1. سه‌شنبه۴:۱۵ – ۴:۱۵ بامداد ۸:۲۵ – ۸:۲۵ شب
  2. چهارشنبه۴:۱۵ – ۴:۱۵ بامداد ۸:۲۵ – ۸:۲۵ شب
  3. پنج‌شنبه۴:۱۵ – ۴:۱۵ بامداد ۸:۲۵ – ۸:۲۵ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۴:۱۵ – ۴:۱۵ بامداد ۸:۲۵ – ۸:۲۵ شب
  6. یکشنبه۴:۱۵ – ۴:۱۵ بامداد ۸:۲۵ – ۸:۲۵ شب
  7. دوشنبه۴:۱۵ – ۴:۱۵ بامداد ۸:۲۵ – ۸:۲۵ شب
 • اراک،عباس آباد،خ. شریعتی،خ. عباس آباد،خ. شفیعی

 • ویرایش اطلاعات

  ویرایش نام، دسته‌بندی، آدرس، موقعیت مکانی و...