کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی

ساختمان مدرسه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۵:۵۱ بامداد – ۸:۲۳ شب
  2. یکشنبه۵:۵۱ بامداد – ۸:۲۴ شب
  3. دوشنبه۵:۵۳ بامداد – ۸:۲۰ شب
  4. سه‌شنبه۵:۵۲ بامداد – ۸:۲۱ شب
  5. چهارشنبه۵:۵۲ بامداد – ۸:۲۲ شب
  6. پنج‌شنبه۵:۵۲ بامداد – ۸:۲۲ شب
  7. جمعه۵:۵۲ بامداد – ۸:۲۳ شب
 • محمدیه،خ. کارگر،خ. فخر توسعه،خ. فخر ششم