کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز

دفتر سازمان غیر انتفاعی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز

دفتر سازمان غیر انتفاعی

5 از 1 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۲ ظهر
 • کرج،شهرک فرهنگیان،بلوار تعاون،خ. فرهنگ

مکان‌های مرتبط