کباب سرای پدیده البرز

رستوران

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کباب سرای پدیده البرز

رستوران

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۱۱ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  2. چهارشنبه۱۱ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  3. پنج‌شنبه۱۱ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  4. جمعه۱۱ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  5. شنبه۱۱ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  6. یکشنبه۱۱ صبح – ۱۱:۳۰ شب
  7. دوشنبه۱۱ صبح – ۱۱:۳۰ شب
 • کرج،قلعه حاج عبدالحسین،جاده ماهدشت،بلوار فهمیده

مکان‌های مرتبط