کتابخانه دانش آموز

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کتابخانه دانش آموز

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۷ صبح – ۷ شب
  3. یکشنبه۷ صبح – ۷ شب
  4. دوشنبه۷ صبح – ۷ شب
  5. سه‌شنبه۷ صبح – ۷ شب
  6. چهارشنبه۷ صبح – ۷ شب
  7. پنج‌شنبه۷ صبح – ۷ شب
 • شیراز،سنگ آبد،بلوار ایمان جنوبی،بلوار ایمان شمالی

مکان‌های مرتبط