کتابخانه عمومی شهید صارمی بروجرد

کتابخانه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کتابخانه عمومی شهید صارمی بروجرد

کتابخانه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  5. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
  6. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
 • بروجرد،قلعه گرم،خ. تختی،بلوار اوستا،خ. پیوند