کتابخانه عمومی علامه عسگری

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کتابخانه عمومی علامه عسگری

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  2. چهارشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  3. پنج‌شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸ صبح – ۴ عصر
  6. یکشنبه۸ صبح – ۴ عصر
  7. دوشنبه۸ صبح – ۴ عصر
 • ساوه،امیر کبیر،خ. بسیج دو

مکان‌های مرتبط