کتابخانه فدک

ساختمان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کتابخانه فدک

ساختمان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. جمعهکل روز بسته است
  2. شنبه۸ صبح – ۷ شب
  3. یکشنبه۸ صبح – ۷ شب
  4. دوشنبه۸ صبح – ۷ شب
  5. سه‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
  6. چهارشنبه۸ صبح – ۷ شب
  7. پنج‌شنبه۸ صبح – ۷ شب
 • تبریز،امام علی،خ. ولیعصر جنوبی

مکان‌های مرتبط