کتابخانه نمازخانه و رختکن

ساختمان مدرسه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کتابخانه نمازخانه و رختکن

ساختمان مدرسه

0 از 0 نظر

  • شهرضا،گلزار شهدا،خ. امام خمینی،خ. مدرس