کلبه کباب خان عمو

فست فود

باز است

کلبه کباب خان عمو

کلبه کباب خان عمو

فست فود

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. سه‌شنبه۹:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۳۰ شب
  2. چهارشنبه۹:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۳۰ شب
  3. پنج‌شنبه۹:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۳۰ شب
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۹:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۳۰ شب
  6. یکشنبه۹:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۳۰ شب
  7. دوشنبه۹:۳۰ صبح – ۲:۳۰ عصر ۴:۳۰ عصر – ۱۰:۳۰ شب
 • کرج،قلمستان،بلوار هفت تیر،بلوار ذوب آهن

مکان‌های مرتبط