کلینیک تخصصی امام خمینی

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کلینیک تخصصی امام خمینی

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۸ صبح – ۸ شب
  2. یکشنبه۸ صبح – ۸ شب
  3. دوشنبه۸ صبح – ۸ شب
  4. سه‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  5. چهارشنبه۸ صبح – ۸ شب
  6. پنج‌شنبه۸ صبح – ۸ شب
  7. جمعهکل روز بسته است
 • همدان،دیباج،بلوار هنرستان،خ. میرزاده عشقی

مکان‌های مرتبط