کلینیک زیبایی دکتر منتظری دفتر بابل

کلینیک

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کلینیک زیبایی دکتر منتظری دفتر بابل

کلینیک

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. شنبه۳ عصر – ۹ شب
  2. یکشنبه۳ عصر – ۹ شب
  3. دوشنبه۳ عصر – ۹ شب
  4. سه‌شنبه۳ عصر – ۹ شب
  5. چهارشنبه۳ عصر – ۹ شب
  6. پنج‌شنبه۳ عصر – ۹ شب
  7. جمعهکل روز بسته است
 • بابل،حکیم آباد،میدان اوقاف،خ. مطهری

مکان‌های مرتبط