کلینیک شبانه‌روزی دکتر بهشتی

ساختمان

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کلینیک شبانه‌روزی دکتر بهشتی

ساختمان

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبهکل روز باز است
  2. دوشنبهکل روز باز است
  3. سه‌شنبهکل روز باز است
  4. چهارشنبهکل روز باز است
  5. پنج‌شنبهکل روز باز است
  6. جمعهکل روز باز است
  7. شنبهکل روز باز است
 • تبریز،باغ شمال،خ. ارتش جنوبی،خ. شورا

مکان‌های مرتبط