کمیته امداد امام خمینی

دفتر دولتی

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کمیته امداد امام خمینی

دفتر دولتی

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. سه‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  2. چهارشنبه۸:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  3. پنج‌شنبه۸:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  4. جمعهکل روز بسته است
  5. شنبه۸:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  6. یکشنبه۸:۳۰ صبح – ۲ ظهر
  7. دوشنبه۸:۳۰ صبح – ۲ ظهر
 • سیرجان،صادقی،بلوار دکتر صادقی،خ. کنارگذر،خ. ابوریحان

مکان‌های مرتبط