کوره اجر پزی

مکان تاریخی

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کوره اجر پزی

مکان تاریخی

0 از 0 نظر

  • شیراز،روی سازی،بلوار پاسارگاد شرقی،خ. پاسارگاد شرقی یکم