کوشک احمد شاهی

موزه

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کوشک احمد شاهی

موزه

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. دوشنبه۹ صبح – ۷ شب
  2. سه‌شنبه۹ صبح – ۷ شب
  3. چهارشنبه۹ صبح – ۷ شب
  4. پنج‌شنبهکل روز بسته است
  5. جمعهکل روز بسته است
  6. شنبه۹ صبح – ۷ شب
  7. یکشنبه۹ صبح – ۷ شب
 • تهران،کاشانک،خ. سباری،خ. پور ابتهاج