کیا گالری

جواهر فروشی

باز است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

کیا گالری

جواهر فروشی

0 از 0 نظر

 • باز است

  1. یکشنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  2. دوشنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  3. سه‌شنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  4. چهارشنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  5. پنج‌شنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
  6. جمعهکل روز بسته است
  7. شنبه۱۰:۳۰ صبح – ۱:۳۰ ظهر ۴:۳۰ عصر – ۸:۳۰ شب
 • تهران،باغ فردوس،خ. بیدار،خ. فرشته