گروه مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محوطه دانشگاه

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

گروه مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محوطه دانشگاه

0 از 0 نظر

مکان‌های مرتبط