گلزار شهدا

قبرستان

بسته است

تصویری برای این مکان ثبت نشده است

گلزار شهدا

قبرستان

0 از 0 نظر

 • بسته است

  1. چهارشنبه۷ صبح – ۴ عصر
  2. پنج‌شنبه۷ صبح – ۴ عصر
  3. جمعهکل روز بسته است
  4. شنبه۷ صبح – ۴ عصر
  5. یکشنبه۷ صبح – ۴ عصر
  6. دوشنبه۷ صبح – ۴ عصر
  7. سه‌شنبه۷ صبح – ۴ عصر
 • تکاب،خ. معلم،خ. امام خمینی